Tagsági formák

Rendes tagság

Az MSE rendes tagjai olyan magyar gazdálkodó szervezetek, spin-off és start-up vállalkozások, illetve magánszemélyek lehetnek, amelyek:

1.      Spin-off vagy start-up vállalkozásnak minősülnek, azaz:

 • közfinanszírozású kutatóhely kutatás-fejlesztési eredményeinek hasznosítására létrehozott vállalkozás, melyben a kutató/fejlesztő magánszemély és/vagy a kutatóhely is tulajdonosi részesedéssel bír. Start-up cégként pedig alapítói és/vagy menedzserei, tagjai rendelkeznek piacképes tudományos, fejlesztési megoldással, egyetemi kutatóhelyi kötődés nélkül is.
 • gazdálkodó szervezet (vállalat) vagy magánszemélyek által létrehozott spin-off / start-up vállalkozás, mely új kutatási eredmények továbbfejlesztésére és piacra vitelére alakul.

2.      Felvételüket kérik az MSE-ébe és annak Alapszabályát elfogadják,

3.      Székhelyük szerinti jogszabályoknak megfelelően regisztrált, és ezt igazoló gazdálkodó szervezetek, amelyek tényleges működésüket megkezdték és az „a” pontban definiált „spinoff, illetve start-up vállalkozás” kritériumainak megfelelnek, illetve tudományos tevékenységet folytató magánszemélyek / kutatók, akiknek tevékenysége az MSE célkitűzéseinek megvalósítását eredményesen elősegíti.

4.     Magánszemélyek esetében bizonyítható módon tudományos tevékenységet folytatnak, így rendelkeznek a tudományos tevékenységet dokumentáló közleményekkel, találmányokkal, szabadalommal,

5.      Tagdíjfizetési kötelezettséget vállalnak,

6.      Az ezekről szóló belépési nyilatkozatot aláírják,

7.      Belépésükhöz az Elnökség legalább ¾-es szavazati aránnyal hozzájárul.

A tagok belépése az MSE-be önkéntes.

A rendes tagok jogai.

Az MSE rendes tagjait megilleti

 • a részvételi jog az MSE rendezvényein,
 • Közgyűlésen a hozzászólás, javaslattétel joga,
 • a szavazati jog,
 • a Közgyűlés és az Elnökségi ülés összehívására, illetve napirendi pontjára történő  javaslattétel joga,
 • a jog az MSE tevékenységébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni az Elnökségtől,
 • az MSE irataiba betekinteni,
 • az MSE szolgáltatásait igénybe venni,
 • a jog, hogy az MSE bármely tisztségére választhat és választható,
 • a kezdeményezni a Közgyűlésen a tisztségviselők visszahívását.

A tagok jogaikat személyesen, szervezetszerű képviselőjük, illetve meghatalmazottjuk útján gyakorolják. A Közgyűlésen valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik.

A rendes tag kötelességei

 • az MSE Alapszabályát és a Közgyűlés valamint az Elnökség határozatait megtartani,
 • jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az MSE munkájában részt venni és a tagság érdekeit képviselni,
 • a belépési nyilatkozatban vállalt, illetve az Elnökség által meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget tenni,
 • a választott tisztségből adódó feladatokat ellátni.

Rendes tagság megszűnik

 • az MSE feloszlásának kimondásával,
 • a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével,
 • kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az Elnökségnek írásban bejelenti,
 • kizárással. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az MSE érdekeit vagy az Alapszabályt súlyosan megsérti, aki az adott évre megállapított tagdíjat az adott határidő letelte után, másodszori írásos figyelmeztetésre 1 hónapon belül sem fizeti be, illetve olyan cselekményt követ el, melynek alapján az Elnökség javasolja a tag kizárását. A tag kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel határoz.

 

Pártoló tagság

Pártoló tag lehet minden olyan gazdálkodó szerv, egyéb szervezet és magánszemély, mely a rendes tagság feltételeivel nem rendelkezik, de tevékenysége az Egyesület rendes tagságának tevékenységével szoros összefüggésbe hozható, illetve gazdálkodó szervezet esetén új, úttörő technológiát képviselő ún. „technológia-intenzív vállalkozásnak” minősül. A pártoló tag képviselője tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlésen vagy meghívás alapján az Egyesület más fórumain.

A pártoló tag felvételéről az Elnökség legalább ¾-es többséggel határoz.

A pártoló tag kötelességei:

 • az MSE Alapszabályának rendelkezéseit betartani
 • a belépési nyilatkozatban vállalt anyagi támogatást megfizetni.

 A pártoló tagság megszünik

 • az MSE feloszlásának kimondásával,
 • a pártoló tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével,
 • kilépéssel, ha a pártoló tag ez irányú szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az Elnökségnek írásban bejelenti,
 • kizárással. Ki lehet zárni azt a pártoló tagot, aki az MSE érdekeit vagy az Alapszabályt súlyosan megsérti, aki az adott évre vállalt anyagi támogatást az adott határidő letelte után, másodszori írásos figyelmeztetésre 1 hónapon belül sem fizeti be, illetve olyan cselekményt követ el, amelynek alapján az Elnökség javaslatára a Közgyűlés pártoló tagot kizárja. A pártoló tag kizárásáról a Közgyűlés legalább ¾-es többséggel határoz.

 

Share Button

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>